Dikkatinize!

KONGREMİZE TÜRKÇE, İNGİLİZCE, RUSÇA VE FRANSIZCA BİLDİRİ KABUL EDİLECEK OLUP; SOSYAL BİLİMLER, FEN-UYGULAMALI BİLİMLER VE SAĞLIK BİLİMLERİ ALANINDA BİLDİRİ KABUL EDİLMEKTEDİR.

(KONGREMİZ TÜRK KATILIMCILARIMIZ İÇİN YÖK ÜNİVERSİTELER ARASI KURUL, AKADEMİK TEŞVİK VE DOÇENTLİK KRİTERLERİNİ SAĞLAMAKTADIR)


ÖZET GÖNDERİM SON TARİH: 22 MART 2021

TAM METİN SON TARİH: 04 NİSAN 2021


Announcement!

TURKISH, ENGLISH, RUSSIAN AND FRENCH PAPERS WILL BE ACCEPTED TO OUR CONGRESS. ALSO, PAPERS ARE ACCEPTED IN THE FIELD OF SOCIAL SCIENCES, NATURAL - APPLIED SCIENCES AND HEALTH SCIENCES.


ABSTRACT SUBMISSION DEADLINE: MARCH 22, 2021

FULL-TEXT DEADLINE: APRIL 4, 2021